KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNING

EGYÉNI KÉPZÉSEK

  • Személyre szabott, egyéni felkészítés
  • Felkészítés a nyilvános beszédre, televíziós szereplésre sajtótájékoztatókra, nyilatkozattételre
  • Interjúhelyzetek gyakorlása
  • A cég üzeneteinek megfogalmazása, annak megfelelő artikulálása
  • Egyedi prezentációs igényekre való felkészítés

VÁLASSZ KÉPZÉST!

VEZETŐI TRÉNING

A cég vezetőjének egyéni, speciális, személyre szabott vezetői kommunikációs felkészítése. Legyen szó akár a vállalat belső, akár a külső kommunikációjáról a vezetőt óriási kihívások elé állítja hogyan és mikor szólítsa meg munkatársait, vagy beszéljen a cég nevében. Mindezen megnyilvánulások hitelességét és megfelelő hangvételét meg lehet alapozni, el lehet sajátítani, a nagyobb nyilvánosság előtt történő, előre ismert beszédekre pedig fel lehet készülni. Az igényfelmérés egyénileg történik.

A felkészítés teljesen az egyénre szabott, akárcsak a tréning eszközei, amelyekbe gyakorlati, életszerű helyzetekben is felmérjük, kiértékeljük és fejlesztjük a cég vezetőjének kommunikációs készségeit, megjelenését, artikulációját, beszédstílusát, üzeneteinek megfogalmazását és annak hatásosságát, különös tekintettel az érthető (beszédhibáktól mentes) és megfelelő hangsúlyokkal ellátott beszédre.

A vezetői tréning 1, maximum 2 fő részére vehető igénybe.

PREZENTÁCIÓS TRÉNING

Fókuszált képzés a konferenciákon, szakmai rendezvényeken, fórumokon sokat előadó prezentereknek. Az egyéni képzés középpontjában az adott személy előadói stílusának megtalálása, valamint a kiváló előadói technikák elsajátítása áll.

A valós élethelyzetekből, valós tartalommal foglalkozó órák során az egyén megtanulja, hogyan kell példákkal szemléltetni a száraz tényeket, hogyan kell plasztikusan történetet mesélni, hogyan kell az interaktivitást elérni a hallgatósággal. Mindezt szervesen együtt fejlesztjük a gesztikuláció kialakításával, a mimikával, a hangsúlyok megfelelő használatával, a jókor időzített szünetek felismerésével és betartásával, valamint mindazon ismeretek átadásával, amely az átlagos előadót a kiválótól megkülönbözteti. Az előadó saját prezentációit felhasználva tökéletesítjük a slide-okat és gyakoroljuk be azok előadását.

A csoportos prezentációs óra tananyagát az első konzultáció alkalmával személyre szabjuk és fókuszáltan a fejlesztendő területekre koncentrálunk.

MÉDIATRÉNING

Nyilatkozat, interjú, sajtótájékoztató, riport, motivációs beszéd, kerekasztalbeszélgetés. Számtalan formája van annak, ahogyan egy cég nevében, vagy annak vezetőjeként meg kell nyilvánulni. Ilyenkor a cég nevében megszólalónak valóban a helyzet magaslatán kell lennie, hiszen nem önmagát, hanem cégét képviseli.

Felértékelődik a fogalmazás, a viselkedés, a levegővétel, a gesztusok és a mimika. Az egyszeri, 60 perces felmérés és elméleti bevezetés után helyzetek modellezésével, gyakorlati képzéssel, a videófelvételek kiértékelésével, majd személyre szabott egyéni képzéssel történik a tréning, a jelentkező igényeire szabottan, a valós életben is elforduló helyzeteket szimulálva. A kamerák előtti gyakorlatot, a modellezett interjúhelyzeteket kiértékese, majd szükség esetén további fejlesztés követi.

Az óraszám megállapítása az egyéni felmérés után történik meg. Az egyéni képzésen a csoportos óra tananyagát az első konzultáció alkalmával személyre szabjuk és fókuszáltan a fejlesztendő területekre koncentrálunk.

Kapcsolat: trening@demcsakzsuzsa.hu